Wykaz dokumentów niezbędnych do sprzedaży mieszkania.

 

 • numer księgi wieczystej, wydruk możesz pobrać bezpłatnie z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości – Elektroniczne Księgi Wieczyste znajdziesz go TUTAJ.
 • podstawa nabycia nieruchomości lokalowej, np.
  • akt notarialny zakupu nieruchomości, darowizny,
  • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
   • prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   • akt poświadczenia dziedziczenia,
    • w przypadku spadkobrania niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • w przypadku firm; wpis do KRS/CEIDG,
 • jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT zabierz swój numer NIP,
 • zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty mieszkaniowej odnośnie braku zaległości w opłatach dla lokalu mieszkalnego,
  • jeśli kupujący będzie korzystał z kredytu zaświadczenie dodatkowo powinno zawierać następujące informacje:
   • metraż lokalu,
   • jeśli lokal nie ma założonej księgi wieczystej informację o braku przeciwwskazań do jej założenia wraz z informacją o uregulowanym stanie prawnym gruntów pod budynkiem wraz z podaniem numeru księgi wieczystej gruntu na którym znajduje się budynek.

Jeśli sprzedajesz mieszkanie lub inną nieruchomość skontaktuj się ze mną bezpłatnie pomogę kupującemu sfinansować jej zakup. Kontakt + 48 606 429 693