Zdolność Kredytowa – Kredyt Hipoteczny

Bezpłatnie obliczę Twoją zdolność kredytową. Maksymalną wysokość kredytu hipotecznego o jaką możesz wnioskować otrzymasz online na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Ścieżka pierwsza

Skontaktuj się ze mną numer pod numerem telefonu + 48 606 429 693 na wskazany przez Ciebie adres e-email otrzymasz listę dokumentów, które będą mi niezbędne do przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej.  Po przesłaniu dokumentów zwrotnie otrzymasz kalkulację zdolności kredytowej.

Ścieżka druga

Poniżej znajdziesz formularz oceny zdolności kredytowej online. Po jego prawidłowym uzupełnieniu otrzymam zestaw potrzebnych informacji na podstawie których obliczę Twoją zdolność kredytową.

Przed przystąpieniem do wypełnienia arkusza zdolności kredytowej przygotuj informacje o swoich zarobkach, zatrudnieniu oraz dane finansowe jeśli prowadzisz działalność gospodarczą.

Formularz pokazuje nowe pola jeśli rozpoczniesz jego uzupełnianie. Możesz w nim uzwględnić maksymalnie dwa źródła dochodu.

Pozostaw numeru telefonu, gdyby któreś dane wymagały doprecyzowania.

Podczas obliczania zdolności kredytowej nie przekazujemy do banków danych osobowych.

Poznaj swoją zdolność kredytową

Czy jesteś zainteresowany kredytem na start?

Z jakiego rynku nabywasz nieruchomość?

Czy kredytowana nieruchomość stanowi przedmiot zabezpieczenia?

Zaznacz nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie

Ilość Wnioskodawców

Pokrewieństwo pomiędzy Wnioskodawcami

Liczba Osób na utrzymaniu - wpisz liczbę dzieci na które pobierasz 800+

Liczba źródeł dochodu branych pod uwagę do zdolności kredytowej

Pierwszy rodzaj uzyskiwanych dochodów

Rodzaj umowy o pracę

Która umowa u obecnego pracodawcy

Czy wynagrodzenie przelewane jest na konto bankowe

Forma rozliczania z urzędem skarbowym

Drugi rodzaj uzyskiwanych dochodów

Rodzaj umowy o pracę

Która umowa u obecnego pracodawcy

Czy wynagrodzenie przelewane jest na konto bankowe

Forma rozliczania z urzędem skarbowym

Prosimy o wyrażenie zgody