Bezpieczny Kredyt 2% Ekspert Kredytowy Częstochowa.

Poznaj podstawowe parametry kredytu z dopłatami.

Kto może skorzystać z programu – bezpieczny kredyt?

 • małżeństwo,
 • singiel,
 • para w związku nieformalnym, ale pod warunkiem, że mają przynajmniej jedno wspólne dziecko.

Czy istnieje ogranczenie wiekowe dla osób zainteresowanych bezpiecznym kredytem?

 • do 45 roku życia,
 • jeśli do wniosku przystępuje dwoch kredytobiorców wystarczy, że jeden z nich spełnia ten warunek.

Mam już kredyt hipoteczny, czy mogę przystąpić do programu bezpieczny kredyt?

 • jeśli, spłacasz obecnie kredyt hipoteczny niestety nie możesz przystąpić do programu (lecz sprawdź ostatni punkt),
 • przystąpienie jest możliwe, jeśli w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie posiadałeś/łaś kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, doku, spółdzielczego prawa lub na budowę domu,
 • jeśli spłacasz kredyt na zakup działki budowlanej możesz przystąpić do programu.

Jeśli jestem właścicielem nieruchomości mieszkalnej, czy mogę przystąpić do programu?

 • do programu mogą przystąpić osoby które nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania, ani domu, pod pewnymi wyjątkami:
  1. Wyjątek – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów, lub
  2. Wyjątek – kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, lub
  3. Wyjątek – kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat.

Mam rozdzielność majątkową czy mogę sam przystąpić do kredytu z dopłatami?

 • osoby, które mają rozdzielność majątkową muszą przystąpić do kredytu razem i obydwoje muszą spełniać warunki programu,

Jaka jest maksymalna kwota kredytu i wkładu własnego?

 • odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż prawidłowa odpowiedź zależy od celu kredytu, dlatego zalecam skontaktowanie się ze mną – Artur Góral Kredyty i Nieruchomości – numer telefonu znajdziesz w zakładce kontakt, generalne założenia są następujące:
 • wkład własny nie moży być wyższy niż 200 000 zł,
 • wkład własny może wynosić 0% wtedy kredyt objęty jest gwarancją uzyskiwaną z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • maksymalna kwota kredytu dla singla wynosi 500 000 zł, samotny rodzic z dzieckiem jest traktowany jak singiel,
 • jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorców wchodzi co najmniej jedno dziecko maksynalna kwota kredytu wynosi 600 000 zł.

Jakie są podstawowe parametry bezpiecznego kredytu?

 • kredyt dostępny będzie w ratach malejących,
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat,
 • kredyt oferowany będzie na oprocentowaniu stały na okres 10 lat z aktualizacją wysokości stopy procentowej co 5 lat,

Na co mogę przeznaczyć bezpieczny kredyt?

 • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 • Uwaga – miejsce postojowe i pomieszczenia przynależne muszą być określone w umowie jako przynależne do danego lokalu. Muszą być również wpisane w jednej KW. Nie mogą być to udziały w nieruchomości wspólnej.